Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

  • Engels Nederlands
  • to wreck/to ruin = bederven
  • to emerge = tevoorschijn komen
  • alien to = vreemd aan/strijdig met
  • supremacy = overheersing
  • to accomodate (to) = zich aanpassen (an)
  • registrar = ambtenaar v/d burgerlijke stand
  • champion = voorvechter
  • stall/booth = kraam
  • errand = boodschap
  • to detach = losmaken
  • novel = nieuw
  • subordinate = ondergeschikte
  • salvation = redding
  • to be eligible = in aanmerking komen
  • picket = stakingspost
  • to stipulate = bepalen
  • stipulation = bepaling
  • to derive from = voortkomen uit
  • to impose = opleggen
  • to prompt = ertoe brengen
  • want = armoede
  • to perceive = zien/waarnemen
  • (im)perceptible = (on)merkbaar
  • perception = beeld
  • creed = geloof/godsdienst
  • insect repellent/repellant = insectenwerend middel