Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • job centre = arbeidsbureau/CWI
 • vacancy = vacature
 • to apply (for) = solliciteren (naar)
 • application = solicitatie
 • letter of application = solicitatiebrief
 • applicant = solicitant
 • job interview = solicitatiegesprek
 • experience = ervaring
 • experienced = ervaren
 • post/position = betrekking
 • to turn down = afwijzen
 • to earn = verdienen
 • earnings = verdiensten
 • wage = loon
 • to strike = staken
 • strike = staking
 • (trade) union = vakbond
 • to dismiss / to sack/to fire = ontslaan
 • dismissal = ontslag
 • labour = arbeid
 • to appoint = benoemen
 • appointment = benoeming/afspraak
 • capable/able = bekwaam
 • capability/ability = vermogen
 • to co-operate = samenwerken
 • co-operation = samenwerking
 • work permit = werkvergunning
 • to retire = met pensioen gaan
 • retirement = pensionering