Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to employ = in dienst hebben
 • employee = werknemer
 • employer = werkgever
 • employment = werk
 • unemployment / redundancy = werkloosheid
 • unemployed = werkloos
 • redundant/superfluous = overbodig/overtollig
 • to make redundant = werkloos maken
 • suitable = passend/geschikt
 • to negotiate = onderhandelen
 • negotiation = onderhandeling
 • outcome = resultaat
 • deadlock = impasse, dood punt
 • crucial = cruciaal/beslissend
 • to manufacture = fabriceren
 • manufacturer = fabrikant
 • consultant = consultant, adviseur
 • consultancy = adviesbureau
 • to require = eisen/vereisen
 • requirement = vereiste
 • skill = vaardigheid
 • skilful = bekwaam
 • (un)skilled = (on)geschoold
 • staff/personnel = personeel
 • benefit = uitkering
 • to be on the dole = een WW-uitkering hebben
 • to be entitled to = recht hebben op