Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • boom = snelle groei
 • to boom = snel groeien
 • to calculate = berekenen
 • calculation = berekening
 • calculator = rekenmachine
 • to weigh = wegen
 • weight = gewicht
 • overweight = te zwaar
 • stone = 6,3 kilo
 • to outweigh = zwaarder wegen dan
 • scales = weegschaal
 • to extend = uitbreiden
 • extension = uitbreiding
 • extensive = uitgebreid
 • extent = omvang
 • to some extent = tot op zekere hoogte
 • considerable / substantial = aanzienlijk; flink
 • approximately / about = ongeveer
 • population = bevolking
 • dense = dicht
 • density = dichtheid
 • populated = bevolkt
 • slight = licht
 • slightly / a little = een beetje
 • largely = grotendeels
 • to lack = missen; niet hebben
 • lack of = gebrek aan