Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • schedule = tijdschema
 • currently = op het ogenblik
 • likely/probable = waarschijnlijk
 • likelihood/probability = waarschijnlijkheid
 • landmark = keerpunt/mijlpaal
 • gradual(ly) = geleidelijk
 • eternal/perpetual = eeuwig
 • eternity = eeuwigheid
 • ultimately = uiteindelijk/tenslotte
 • eventually = uiteindelijk/ten slotte
 • coincidence = toeval
 • to cease = ophouden
 • former = vroeger
 • stage = stadium
 • inconvenient = ongeschikt
 • convenient = geschikt
 • to suit = schikken
 • instalment = termijn
 • episode/instalment = aflevering
 • premature = voorbarig/te vroeg
 • Middle Ages = Middeleeuwen
 • medieval = middeleeuws
 • simultaneously = tegelijkertijd
 • to accelerate/ to speed up = versnellen
 • custom = gewoonte
 • leap year = schrikkeljaar