Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to anticipate/to expect = verwachten
 • in anticipation of = in afwachting van
 • contrary to = tegen/in tegenstelling tot
 • on the contrary = integendeel
 • in succession = achter elkaar
 • ancient = oud/zeer oud
 • antiquity = de oudheid
 • excavation = opgraving
 • precious = kostbaar
 • remains / remnants = resten/restanten
 • relic = overblijfsel
 • to catch up with = inhalen
 • centenary / centennial = eeuwfeest
 • precursor = voorloper
 • to preserve = bewaren/behouden
 • preservation = behoud
 • posterity = het nageslacht
 • to terminate = beëindigen
 • termination = beëindiging
 • terminal = ongeneeslijk
 • interval = pauze
 • senior citizen = gepensioneerde
 • previous = vorig