Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • prejudice / bias = vooroordeel
 • prejudiced / biased = bevooroordeeld
 • to interfere (in) = zich bemoeien (met)
 • interference = bemoeienis/inmenging
 • to betray = verraden
 • betrayal = verraad
 • traitor = verrader
 • treason = verraaad
 • to insist on (+ing) = eropstaan/aandringen op
 • aim/goal/objective = doel
 • to consider = overwegen
 • to disregard = negeren/in de wind slaan
 • to regret = betreuren
 • regret = spijt
 • spirit = geest
 • spiritual = geestelijk
 • myth = mythe
 • to trust = vertrouwen
 • to distrust = wantrouwen
 • to predominate/dominate = overheersen
 • predominance/dominance = overheersing
 • predominant/dominant = overheersend/dominant
 • cunning/sly = sluw/listig
 • sensible = verstandig
 • to exist / existence = bestaan
 • faith = geloof/vertrouwen
 • faithful = trouw
 • nerve = lef/durf
 • mutual = wederzijds