Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to determine = bepalen
 • determined = vastbesloten
 • controversy = controverse/grote onenigheid
 • controversial = controversieel
 • to stand = uitstaan
 • hypocrite = huichelaar
 • hypocrisy = huichelarij
 • to suspect = vermoeden
 • to presume = aannemen
 • presumption = veronderstelling
 • presumably = vermoedelijk
 • incoherent = onsamenhangend
 • to consent (to) = toestemmen (in)
 • consent = toestemming
 • to dwell on = stilstaan bij/uitweiden over
 • versatile = veelzijdig
 • thesis = stelling
 • to memorise = van buiten leren
 • to occupy = bezighouden
 • far-fetched/far fetched = vergezocht
 • unanimous = unaniem
 • to evaluate = evalueren
 • recollection = herinnering
 • to grasp/to understand = begrijpen
 • pitfall = valkuil
 • to commemorate = herdenken
 • to associate = in verband brengen/associëren