Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • paragraph = alinea
 • according to = volgens
 • to reach = bereiken
 • to illustrate = illustreren/duidelijk maken
 • to imply = suggereren/laten doorschemeren
 • to make clear / to point out = duidelijk maken
 • to explain = uitleggen
 • to express = uitdrukken
 • aim/purpose = doel
 • main = hoofd-/hoofd/voornaamste
 • main point = essentie/hoofdpunt
 • to serve = ertoe dienen
 • to refer to = verwijzen naar
 • to suggest = suggereren
 • to state / to argue = beweren
 • statement = bewering
 • to deal with = gaan over
 • to replace = vervangen
 • attitude = houding
 • view = mening
 • point of view / viewpoint = standpunt
 • judging from = te oordelen naar/op grond van
 • to sum up / to summarise = samenvatten
 • to describe = beschrijven
 • what is the point made about...? = wat wordt er gezegd over
 • with regard to / with respect to = met betrekking tot
 • to insert = tussenvoegen
 • to characterise = typeren
 • to emphasise / to stress = benadrukken
 • to account for = verklaren
 • to conclude = concluderen
 • to appear from = blijken uit
 • to reflect = weergeven
 • to amount to = neerkomen op
 • quotation = citaat