Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • box office = kassa
 • to acquire = aankopen
 • acquisition = aankoop/aanwinst
 • sculpture = beeldhouwwerk
 • sculptor = beeldhouwer
 • heritage = erfgoed
 • stakes = inzet
 • noble = adelijk
 • nobility = adel
 • racial segregation = rassenscheiding
 • placard = bord
 • non-existent/non existent = niet bestaand
 • melting pot = smeltkroes
 • to obtain/to get = krijgen
 • to persevere = volhouden/volharden
 • to act = handelen
 • duty = plicht
 • spectacle = schouwspel
 • advocate = voorstander
 • to advocate = een voorstander zijn van/bepleiten
 • parish = parochie/kerkelijke gemeente
 • to release = uitbrengen