Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to occur; to happen = gebeuren
 • toll = aantal; aantal slachtoffers / tol; tolgeld
 • reckless = roekeloos
 • flammable; inflammable = ontvlambaar
 • motorist = automobilist
 • traffic jam = opstopping
 • jammed; congested = verstopt
 • congestion = verstopping
 • charge = heffing
 • tailback = file
 • to fine = bekeuren
 • fine = boete
 • ticket = bok; bekeuring
 • regulation; rule = regel
 • lorry; truck = vrachtwagen
 • to collide = botsen
 • collision = botsing
 • injured = gewond
 • injury = verwonding
 • damage = schade
 • to damage = beschadigen
 • vulnerable = kwetsbaar
 • limited; restricted = beperkt