Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • agriculture / agricultural = landbouw
 • area = oppervlakte
 • area;region = gebied;streek
 • rural = plattelands-;landelijk
 • infertile = onvruchtbaar
 • soil = grond;aarde
 • fertiliser = kunstmest
 • fertility = vruchtbaarheid
 • to cultivate = bebouwen
 • implement = werktuig
 • tenant = pachter;huurder
 • harvest = oogst
 • crop = gewas; oogst
 • barn = schuur
 • pesticide = bestrijdingsmiddel
 • pest = ongedierte
 • to spray = bespuiten
 • meadow = weide
 • ditch = sloot
 • to breed = fokken;kweken
 • breed = ras
 • dairy farm = melkveebedrijf
 • dairy product = zuivelproduct
 • settler = kolonist
 • settlement = nederzetting
 • peasant = kleine boer
 • fertile = vruchbaar