Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to attempt/to try = proberen
 • attempt = poging
 • to reach = bereiken
 • to conserve = behouden
 • conservation = milieubeheer
 • conservationist/environmentalist = milieubeschermer
 • power station = elektriciteitscentrale
 • unleaded/lead free = loodvrij
 • toxic = giftig
 • to contaminate = besmetten
 • contamination = besmetting
 • to depend (on) = afhangen (van)
 • dependent (on) = afhankelijk (van)
 • globe = wereld/wereldbol
 • global = wereldwijd
 • at the expense of = ten koste van
 • variety/diversity = verscheidenheid
 • various = verschillende
 • to insulate = isoleren
 • insulation = isolatie
 • to bring about = teweegbrengen
 • to dispose of = opruimen
 • the disposal = het opruimen
 • disposable = wegwerp