Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • liquid = vloeistof
 • current = stroming
 • source = bron
 • principal/main = voornaamste
 • shallow = ondiep
 • bank = oever (rivier)
 • shore = oever (meer)
 • course = loop
 • moist/damp/humid = vochtig
 • moisture = vocht
 • humidity = vochtigheid
 • to reflect = weerkaatsen
 • high tide = vloed
 • low tide = eb
 • to float = drijven
 • surface = oppervlakte
 • smooth = glad
 • foam = schuim
 • swamp = moeras
 • to drain = droogleggen
 • well = put; bron
 • to drown = verdrinken
 • to cling = zich vastklemmen
 • to flood = overstromen
 • flood = overstroming
 • muddy = modderig