Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • awful / terrible / horrible / dreadful = afschuwelijk
 • to freeze = vriezen
 • below zero = onder nul
 • degree = graad
 • season = seizoen
 • forecast = voorspelling
 • to forecast / to predict = voorspellen
 • to improve = verbeteren
 • improvement = verbetering
 • (un)favourable = (on)gunstig
 • favourable = gunstig
 • shower = regenbui
 • severe = streng
 • gale / storm = storm
 • spell / period = periode
 • to rely on = vertrouwen op
 • reliable = betrouwbaar
 • reliability = betrouwbaarheid
 • phenomenon = verschijnsel
 • gloomy = somber
 • to prevail = overheersen/heersen
 • to be prevalent = veel voorkomen
 • disagreeable = onaangenaam
 • agreeable = aangenaam
 • shelter = schuilplaats
 • drought = droogte
 • ray / beam = straal
 • nasty = akelig/naar
 • to adjust / to adapt = zich aanpassen
 • to take advantage of = gebruik maken van