Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • libel/slander = laster/smaad
 • to testify = getuigen
 • testimony = getuigenverklaring
 • verdict = uitspraak
 • fee = honorarium
 • incompetent = onbekwaam
 • competent = bekwaam
 • incompetence = onbekwaamheid/incompetentie
 • competence = bekwaamheid/competentie
 • to contradict = tegenspreken
 • contradiction = tegenstrijdigheid
 • contradictory = tegenstrijdig
 • custody = in hechtenis
 • manslaughter = doodslag
 • case = rechtszaak/zaak
 • versus = versus/tegen
 • offence = overtreding
 • offender = overtreder
 • major = belangrijk/groot
 • minor = minder belangrijk/klein
 • to release = vrijlaten
 • on bail = op borgtocht
 • to counter = tegengaan
 • counterpart = tegenhanger
 • counterproductive = contraproductief
 • counter-attack/counter attack = tegenaanval
 • to exclude = uitsluiten
 • to release on parole = voorwaardelijk vrijlaten
 • in custody = ìn hechtenis