Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • with regard to = met betrekking tot
 • opinion/view = mening
 • to clash = botsen
 • treaty = verdrag
 • to restore = herstellen
 • to violate = schenden
 • violation = schending
 • to persecute = vervolgen
 • riot = relletje
 • to fail = mislukken
 • failure = mislukking
 • (in) significant = (on)belangrijk
 • significance = belang
 • scheme = plan/project
 • to back = steunen
 • to implement = uitvoeren/implementeren
 • implementation = uitvoering/ implementatie
 • equal = gelijk
 • equality = gelijkheid
 • struggle = strijd
 • to oppose = zich verzetten tegen
 • opposition = verzet
 • opponent = tegenstander
 • refugee = vluchteling
 • to flee = vluchten
 • refuge = veilige plek/schuilplaats
 • asylum = asiel
 • asylum seeker = asielzoeker
 • to distribute = verdelen
 • distribution = verdeling