Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to reform = hervormen
 • to nominate = nomineren/voordragen
 • capacity = hoedanigheid
 • to merit = verdienen
 • merit = verdienste
 • to conspire = samenzweren
 • conspiracy = samenzwering
 • to rebel = in opstand komen
 • rebellion = opstand
 • to suppress / to oppress = onderdrukken
 • (il)legitimate = (on)wettig
 • exile = ballingsschap / balling
 • provisional = voorlopig
 • to recognise = herkennen / erkennen
 • recognation = erkenning
 • to abstain from = zich onthouden van
 • to modify = wijzigen
 • session = zitting
 • summit = top
 • issue = vraagstuk/kwestie
 • to consult = overleggen
 • consultation = overleg
 • oppression = onderdrukking