Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • society = de maatschappij
 • influence/impact = invloed
 • to influence = beinvloeden
 • racial discrimination = rassendiscriminatie
 • racist = racist / racistisch
 • racism = racistisch
 • injustice = onrechtvaardigheid
 • justict = rechtvaardigheid
 • gender = geslacht
 • multi-cultural/multicultural = multicultureel
 • to discriminate against = discrimineren
 • ethnic minority = etnische minderheid
 • to migrate = migreren
 • migrant = migrant
 • immigrant = immigrant
 • ethnic immigrant / etnic = allochtoon
 • to belong to = horen bij
 • community = gemeenschap
 • citizen = burger
 • influx = toestroom
 • residence permit = verblijfsvergunning
 • to develop = ontwikkelen
 • development = ontwikkeling
 • developing country = ontwikkelingsland
 • social security = sociale zekerheid
 • welfare state = welzijnsstaat