Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • volunteer = vrijwilliger
 • voluntary = vrijwillig
 • to capture = gevangennemen
 • captivity = gevangenschap
 • captive = gevangen
 • to possess / to own = bezitten
 • possession = bezitting
 • to survive = overleven
 • survival = overleving
 • survivor = overlevende
 • headquarters = hoofdkwartier
 • to penetrate = doordringen
 • to withdraw = terugtrekken
 • withdrawal = terugtrekking
 • mankind = de mensheid
 • holocaust = totale vernietiging
 • to exterminate = uitroeien
 • extermination = uitroeiing
 • genocide = volkerenmoord
 • trench = loopgraaf
 • hardship = ontbering
 • horror = verschrikking
 • senseless = zinloos
 • to supply = leveren
 • to provide with / to supply with = voorzien van
 • supply = voorraad
 • to claim = beweren
 • naval = marine- / marine
 • sophisticated / advanced = geavanceerd / ultramodern
 • to devastate = verwoesten