Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • mass media = massamedia
 • postcode / zip code (AE) = postcode
 • parcel/package = pakje
 • to deliver = bezorgen/leveren
 • delivery = bezorging/levering
 • courier = koerier
 • to inform / to notify = mededelen
 • to respond = reageren/antwoorden
 • response = reactie/respons
 • to keep in touch = contact houden
 • junk mail = ongevraagde reclame
 • message = boodschap/bericht
 • current/topical = actueel/huidig
 • to announce = bekendmaken/aankondigen
 • announcement = bekendmaking
 • orbit = baan
 • bold = vet
 • italics = cursieve letters
 • to nod = knikken
 • to whisper = fluisteren
 • to address = toespreken
 • address/speech = toespraak
 • particular = bijzonder/speciaal
 • particulars/details = bijzonderheden/details
 • (ir)relevant = (on)belangrijk
 • relevance = relevantie/belang