Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • aid / relief = hulp
 • welfare work = maatschappelijk werk
 • tribe = stam
 • civilized = beschaafd
 • civilization = beschaving
 • alien = buitenlander / buitenaards wezen
 • charity = liefdadigheidsorganisatie / liefdadigheid
 • to abolish = afschaffen
 • abolition = afschaffing
 • to exploit = uitbuiten
 • exploitation = uitbuiting
 • to accommodate = huisvesten
 • national anthem = volkslied
 • charitable = liefdadig
 • relief organisation = rhulporganisatie
 • to dedicate to/to devote to = wijden aan
 • dedication/devotion = toewijding
 • fabric/structure = structuur
 • native = inheems/autochtoon
 • indigenous/aboriginal = oorspronkelijk
 • on welfare/on social security = in bijstand
 • to alienate = vervreemden
 • alienation = vervreemding