Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • arduous = zwaar, inspannend
 • assessment = beoordeling
 • to bid = bieden (op een veiling)
 • to collaborate = samenwerken
 • to contend with = wedijveren met
 • curative = genezend
 • enticing = aanlokkelijk
 • to envisage = zich voorstellen
 • feasible = haalbaar
 • guide bar = hendel
 • horrendous = afgrijselijk
 • to incur = oplopen
 • irrespective = ongeacht
 • prone to = vatbaar voor
 • to reconsider = heroverwegen
 • to relinquish = opgeven
 • snug-fitting = strak
 • stamina = uithoudingsvermogen
 • susceptible to = gevoelig voor
 • to terminate = beëindigen
 • unrequited = onbeantwoord
 • venture = onderneming, waagstuk
 • to verify = op juistheid controleren
 • to yield = opleveren