Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • a hop, skip and jump = op kleine afstand
 • anchor = nieuwslezer
 • blasphemous = godslasterlijk
 • box-office hit = kaskraker
 • common ground = overeenkomsten, raakvlakken
 • to dispel = verwerpen
 • draft = klad
 • editorial = hoofdartikel
 • engrossed in = opgegaan in, verdiept in
 • flabbergasted = stomverbaasd, versteld
 • to flit between = fladderen, switchen
 • highbrow = intellectueel, snobistisch
 • enquiry = onderzoek
 • to flick through = doorbladeren
 • intertwined = verweven, verstrengeld
 • lowbrow = niet-intellectueel, simpeltjes
 • media outlet = mediabron
 • page-turner = spannend boek dat je in één adem uitleest
 • to peruse = bestuderen
 • praiseworthy = prijzenswaardig
 • screenwriter = scenarioschrijver
 • to scrutinise = controleren, nauwkeurig in de gaten houden
 • to thrust upon = opdringen, opleggen
 • tribulation = tegenslag, ellende
 • umpire = scheidsrechter