Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • delusional = onrealistisch, gestoord
 • dismal = somber, triest
 • to dissolve = oplossen
 • eminently = bij uitstek
 • empirical = gebaseerd op ervaring
 • to endorse = ondersteunen, onderschrijven
 • to entail = met zich meebrengen
 • exhortation = aansporing
 • to facilitate = vergemakkelijken
 • fastidious = kieskeurig
 • to gauge = meten
 • to ground = baseren
 • homily = preek
 • impeccable = perfect, onberispelijk
 • imperative = noodzaak
 • inane = zinloos, idioot
 • murky = troebel
 • off-licence = slijterij
 • to perpetuate = blijven voortbestaan
 • punctuality = stiptheid
 • to straggle = achterblijven
 • subjugation = onderdrukking, onderwerping
 • unambiguous = eenduidig
 • unrivalled = ongeëvenaard
 • unsavoury = onguur, onplezierig
 • withdrawal = geldopname