Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to annihilate = vernietigen
 • antisocial = asociaal, ongezellig
 • to bide one's time = je tijd afwachten (voor een goed moment)
 • blunt = bot
 • bulk = grootste deel
 • cod = kabeljauw
 • to comprise = bestaan uit
 • conclusive = doorslaggevend, eenduidig
 • to defer = uitstellen
 • delusive = bedrieglijk, misleidend
 • to renounce = officieel afstand doen van
 • detachment = afstandelijkheid
 • to devour = verslinden
 • to effectuate = teweegbrengen
 • to gear up = zich klaarmaken
 • to impart = doorgeven, mededelen
 • obtrusive = opdringerig
 • occupant = bewoner, eigenaar
 • relic = overblijfsel (van het voorwerp) van een heilige, relikwie
 • to scatter = verspreiden
 • single-minded = doelbewust, vastberaden
 • slump = snelle daling
 • to substantiate = bevestigen, bewijzen
 • tumble dryer = wasdroger
 • to vow = plechtig verklaren