Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to aspire to = ambiëren, streven
 • benefactor = donateur, weldoener
 • blue-collar worker = fabrieksarbeider
 • CEO = algemeen directeur
 • CFO = financieel directeur
 • to detail = uitweiden over
 • to draw out = ontlokken, uithalen
 • empowerment = kracht krijgen, machtiging
 • to enact = aannemen, uitvaardigen
 • to fraternise = zich verbroederen, samenkomen
 • to be on the dole = in de bijstand zitten
 • human resources department = personeelszaken
 • ill-defined = vaag
 • to be endowed with = begenadigd zijn met, beschikken over
 • parental leave = ouderschapsverlof
 • peppered with = vol zitten met
 • pregnancy leave = zwangerschapsverlof
 • probationary period = proefperiode
 • quack = kwakzalver
 • recipient = ontvanger
 • reference = referentie
 • subsidiary = dochteronderneming
 • to take a sneak peek = een voorproefje nemen
 • trade union = vakbond
 • white-collar job = kader- en kantoorwerk