Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • admittedly = toegegeven
 • advocate = voorvechter, pleitbezorger
 • to be engaged in = bezig zijn met
 • astronomer = sterrenkundige
 • by all means = natuurlijk, in elk geval
 • clarity = helderheid
 • cobbler = schoenmaker
 • to corroborate = bevestigen, ondersteunen
 • credibility = geloofwaardigheid
 • to dismiss = wegwuiven
 • ebullient = uitbundig
 • to exclaim = uitroepen
 • executive = manager, management
 • in accordance with = in overeenstemming met
 • to invoke = oproepen
 • it is nothing short of … = het is niet minder dan …
 • malignant = kwaadaardig
 • obnoxious = onaangenaam, irritant
 • odds = kansen, waarschijnlijkheid
 • to outline = in grote lijnen weergeven
 • narrative = vertelling, verhaal
 • prosperity = welvaart
 • to refute = weerleggen
 • to be associated with = in verband brengen met
 • uncanny = eigenaardig, heel vreemd