Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • appeal = aantrekkingskracht
 • to attend = bijwonen
 • awareness = besef
 • to blink = knipperen
 • to come round = bijdraaien
 • detection = opsporing
 • expansive = uitgebreid
 • feature = functie
 • freshman = eerstejaarsstudent
 • intersection = kruising
 • on par with = vergelijkbaar met
 • perception = kijk op
 • potential = mogelijk
 • prestigious = vooraanstaand
 • recruiter = personeelswerver
 • to register = inschrijven
 • sophomore (AmE) = tweedejaarsstudent
 • start-up = startende kleine onderneming
 • tuition fees = collegegeld