Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • affected = getroffen
 • tegelijk = at a time
 • caption = bijschrift
 • committed = toegewijd
 • compassionate = meelevend
 • to be entitled to = recht hebben op
 • executive = leidinggevende
 • to imply = suggereren
 • to intervene = tussenbeide komen
 • to mould = vormen
 • to pose = poseren
 • to prioritise = voorrang geven aan
 • proactive = daadkrachtig
 • prosperity = welvaart
 • rates = cijfers
 • resilience = flexibiliteit
 • to restrict = beperken
 • specifically = met name
 • tremendous = reusachtig
 • to urge = aansporen