Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to affect = negatieve invloed hebben op
 • alternatively = in plaats daarvan
 • to anticipate = verwachten
 • attendance = aanwezigheid
 • to clarify = toelichten
 • consent = goedkeuring
 • to culminate = resulteren
 • to customise = op maat maken
 • educator = opleider
 • elaborate = uitgebreid
 • globalisation = wereldwijde verspreiding
 • to implement = uitvoeren
 • phenomenon = verschijnsel, fenomeen
 • to recall = (zich) herinneren
 • regardless of = ongeacht
 • to resent = kwalijk nemen
 • tedious = saai
 • topic = onderwerp
 • valid = geldig