Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • to bond = een relatie ontwikkelen
 • to cast = gooien
 • to conform to = (zich) aanpassen aan
 • counter-intuitive = tegen je intuïtie in
 • enigmatic = raadselachtig
 • to equate with = gelijkstellen aan
 • to evolve = (zich) ontwikkelen
 • exaggeration = overdrijving
 • to exhibit = vertonen
 • exuberant = uitbundig
 • high-pitched = hoog (geluid)
 • to inhibit = tegengaan
 • modification = wijziging
 • to negotiate = onderhandelen
 • to resume = hervatten
 • sensation = gevoel
 • sidewalk = trottoir
 • susceptible to = vatbaar voor
 • the rough and tumble play = gestoei