Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • affectionate = liefhebbend
 • altruism = belangeloosheid
 • angle = hoek
 • canine = honden
 • cast-iron = gegarandeerd (fig.)
 • cue = signaal
 • daring = durf
 • to draw from = trekken uit
 • encounter = ontmoeting
 • grief = verdriet
 • incongruity = tegenstrijdigheid
 • incongruous = onlogisch
 • to indulge in = (zich) uitleven in
 • to lark about / to muck about = flauwekullen
 • to modify = wijzigen
 • prank = grap, streek
 • range of = scala aan
 • rigid = star
 • tilted = scheef
 • uncanny = griezelig
 • wacky = maf