Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • achievement = prestatie
 • benefit = benefiet-, goed doel
 • to come along = meegaan
 • consistently = consistent, consequent
 • crisp = scherp
 • to crush = samenpersen, verpletteren
 • determined = vastberaden
 • to detract = afleiden
 • dimension = aspect
 • to execute = uitvoeren
 • extraordinary = buitengewoon
 • grit = korreligheid
 • to kick in = beginnen, starten
 • nearsighted = bijziend
 • particle = deeltje
 • previous = vorige
 • privilege = voorrecht
 • regarding = betreffende
 • relatable = makkelijk mee te identificeren
 • stunning = verbazingwekkend
 • to take for granted = iets als vanzelfsprekend aannemen
 • throughout = gedurende het geheel
 • utterly = compleet, helemaal