Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • abode = onderkomen
 • affinity = verwantschap
 • baffled = stomverbaasd
 • bustling = levendig, druk
 • constitution = gesteldheid
 • eager = gretig, gebrand
 • to elaborate = uitweiden over
 • to finalise = afronden
 • metropolitan = (groot)stedelijk
 • optional = vrijblijvend
 • proficient = bekwaam
 • progeny = nageslacht
 • punctual = op tijd aanwezig
 • to reimburse = vergoeden
 • salutation = aanhef
 • sparsely populated = dunbevolkt
 • to tidy up = opruimen
 • trait = karaktertrek
 • wholly = geheel, helemaal