Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • agrarian = agrarisch, boeren
 • consequently = als gevolg daarvan, zodoende
 • separate = apart
 • limited = beperkt
 • to possess = bezitten
 • additionally = daarnaast, bovendien
 • therefore = daarom
 • nevertheless = desalniettemin, toch
 • shift = (ploegen)dienst
 • to be part and parcel of = een vast onderdeel zijn van
 • demand = eis
 • experience = ervaring
 • host = gastheer
 • custom = (plaatselijk of nationaal) gebruik
 • practice = gebruik
 • separated = gescheiden
 • beneficial = gunstig, voordelig
 • Yours sincerely, … = hoogachtend
 • in fact = in feite, eigenlijk
 • to bear in mind = in gedachten houden
 • inhabitant = inwoner
 • teaching assistant = klassenassistent
 • rural = landelijk
 • operator = machinist
 • potential = mogelijk
 • every other week = om de week
 • to interact with = omgaan met
 • to roam = rondreizen, ronddolen
 • application form = sollicitatieformulier
 • to leap = springen
 • whereas = terwijl
 • to a certain extent = tot op zekere hoogte
 • to reside = verblijven
 • utilities = voorzieningen (gas, elektriciteit, water)
 • desirable = wenselijk
 • residence = woning