Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • arithmetic = rekenen
 • to berate = een uitbrander geven
 • to catch out = iemand op ’n fout/leugen betrappen
 • counselling session = begeleidingsgesprek
 • crank = rare vogel
 • to denounce = veroordelen
 • disdainful = minachtend
 • dismayed = onsteld
 • equation = vergelijking (wiskunde)
 • to extract from = halen uit
 • to go berserk = door het lint gaan
 • major = belangrijkste
 • to point out = erop wijzen
 • to put down = vernederen
 • to question = in twijfel trekken
 • renowned = beroemd en gerespecteerd
 • sequence = volgorde
 • to simplify = vereenvoudigen
 • untainted = smetteloos