Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • consumption = verbruik
 • excessively = buitensporig
 • greenhouse effect = broeikaseffect
 • hazard = gevaar
 • sustainable = duurzaam
 • mobility = beweeglijkheid
 • organic = biologisch (voedsel)
 • pioneer = voortrekker, baanbreker
 • punctuation = interpunctie, leestekens
 • radiation = straling
 • to ratify = goedkeuren, bekrachtigen
 • recipient = ontvanger
 • to renew = nieuw leven inblazen
 • resourcefulness = vindingrijkheid
 • revised = herzien(e)
 • seed funding = startkapitaal
 • suitability = geschiktheid
 • treaty = verdrag
 • whilst = terwijl