Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • accusation = beschuldiging
 • adjoining = aangrenzend
 • adverse = ongunstig, schadelijk
 • backing = (rugge)steun
 • devastation = verwoesting
 • dignity = waardigheid
 • dissatisfaction = ontevredenheid
 • to emphasise = benadrukken
 • heartened = opgevrolijkt, bemoedigd
 • impatience = ongeduld
 • injustice = onrecht
 • to negotiate = onderhandelen
 • obligation = verplichting
 • orator = redenaar
 • precarious = onzeker, onveilig
 • racial segregation = rassenscheiding
 • smooth = glad, soepel
 • stricken = getroffen, verslagen