Library

Woordenlijsten Library

Hier vind je de woordenlijsten van Library van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • additionally = bovendien
 • also = ook
 • alternatively = als alternatief
 • and = en
 • as = zoals, net als
 • as a matter of fact = in feite
 • as an illustration = ter illustratie
 • as well / also = ook
 • besides ... = naast ... / buiten ...
 • by way of example = bij wijze van voorbeeld
 • equally = evenzeer, even
 • especially = vooral, met name
 • further = verder, daarnaast
 • furthermore / additionally = bovendien
 • I mean = ik bedoel
 • in fact / as a matter of fact = in feite
 • in other words = in andere woorden
 • in particular = namelijk, in het bijzonder
 • in the same way = op dezelfde manier
 • including = inclusief
 • indeed = inderdaad
 • let alone = laat staan
 • like = zoals
 • likewise = eveneens, overeenkomstig
 • moreover / furthermore = bovendien
 • namely = namelijk
 • nor = noch
 • not only ... but also ... = niet alleen ... maar ook ...
 • not to mention ... = om nog maar niet te spreken van
 • on the other hand = anderzijds
 • or = of
 • particularly = in het bijzonder, met name, vooral
 • similarly / in the same way = op dezelfde manier
 • speaking of ... = over ... gesproken
 • specifically = specifiek
 • such as / like = zoals
 • put (it) another way = in andere woorden
 • to put (it) another way

  in andere woorden

 • that is to say = dat wil zeggen