Library

Woordenlijsten Library

Hier vind je de woordenlijsten van Library van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • afterwards = nadien, daarna
 • all in all = al met al
 • altogether = in alle opzichten
 • anyhow = hoe dan ook
 • anyway = in ieder geval
 • as a final point = tenslotte, als laatste punt
 • as I have said = zoals ik gezegd heb
 • as previously stated = zoals al gezegd is
 • at first = in het begin
 • at last = eindelijk, uiteindelijk, ten laatste, ten slotte
 • before ... = voordat ...
 • eventually = uiteindelijk
 • finally = tot slot, uiteindelijk
 • first of all = in de eerste plaats, allereerst
 • firstly, secondly = ten eerste, ten tweede
 • for a start = om te starten, om te beginnen
 • given these points = op basis van deze punten
 • in all = in totaal
 • in short = in het kort
 • in sum / in summary = samenvattend
 • in the first / second / third place = in de eerste / tweede / derde plaats
 • incidentally = incidenteel, sporadisch, zelden
 • last but not least = laatst maar niet in het minst
 • lastly = ten slotte
 • next = dan, vervolgens
 • on the whole = in het algemeen
 • overall / on the whole = in het algemeen
 • previously = eerder, vroeger, daarvoor
 • begin with = om te beginnen
 • to begin with

  om te beginnen

 • change the topic = om van onderwerp te veranderen
 • to change the topic

  om van onderwerp te veranderen

 • conclude with = ter afsluiting
 • to conclude with

  ter afsluiting

 • get back to the point = om terug te komen op het vertrekpunt
 • to get back to the point

  om terug te komen op het vertrekpunt

 • make a long story short = om een lang verhaal kort te maken
 • to make a long story short

  om een lang verhaal kort te maken

 • (to) put it briefly / in short = kortom
 • (to) resume = om te hervatten, om voort te zetten
 • return to the subject = om terug te komen op het onderwerp
 • to return to the subject

  om terug te komen op het onderwerp

 • (to) sum up / in summary = samenvattend