Library

Woordenlijsten Library

Hier vind je de woordenlijsten van Library van Eisma. Leer de woordjes makkelijk met Wozzol.

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • cards = kaarten
 • checker = speelschijf
 • a definition = een omschrijving
 • end of a turn = einde van een speelbeurt
 • instructions = instructies
 • letter = brief
 • object = hier: doel
 • opponent = tegenspeler
 • points = punten
 • progress = voortgang
 • a row = een rij
 • rule = regel
 • square = vierkant
 • tile = tegel (hier stuk van een spel)
 • value = waarde
 • (to) adjust = aanpassen
 • (to) become = worden
 • (to) choose = kiezen
 • (to) compete = tegen iets of iemand spelen
 • (to) connect = verbinden
 • (to) count = tellen
 • (to) drop = laten vallen
 • (to) end = aflopen
 • (to) enter = binnengaan
 • (to) figure out = oplossen, uitzoeken
 • (to) keep track = bijhouden
 • (to) need = nodig hebben
 • (to) prevent = voorkomen
 • (to) put down = neerzetten
 • (to) repeat = herhalen
 • (to) score = scoren, binnenhalen
 • (to) shuffle = schudden
 • back = terug
 • blank = leeg
 • diagonally = diagonaal
 • double = dubbel
 • easy to learn = makkelijk te leren
 • in a row = achter elkaar
 • obviously = overduidelijk
 • perhaps / maybe = misschien
 • quick = snel
 • triple = driedubbel