Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • exists = bestaat
 • Do you believe love at first sight exists.

  Geloof jij dat liefde op het eerste gezicht bestaat?

 • spark = vonk
 • I think you can have a sort of spark at first sight.

  Ik denk dat er een vonk op het eerste gezicht kan zijn.

 • at first sight = op het eerste gezicht
 • Is that love at first sight?

  Is dat liefde op het eerste gezicht?

 • proposed = ten huwelijk vroeg
 • Did you know that my dad proposed to him after five weeks?

  Wist je dat mijn vader hem na 5 weken ten huwelijk vroeg?

 • divorce = scheiding
 • While his divorce was being finalized.

  Terwijl zijn scheiding werd afgerond.

 • attraction = aantrekkingskracht
 • You can call it attraction at first sight.

  Je kunt het aantrekkingskracht op het eerste gezicht noemen.

 • head over heels = tot over haar oren verliefd
 • She is still head over heels for this guy.

  Ze is nog steeds tot over haar oren verliefd op die knul.

 • puppy love = kalverliefde
 • You can call that puppy love.

  Dat kan je kalverliefde noemen.

 • in the brain = in de hersenen
 • Scientists found a chemical in the brain wich makes us romantic.

  Wetenschappers hebben een chemische stof in de hersenen gevonden die ons romantisch maakt.

 • disappears over a year = verdwijnt binnen een jaar
 • This chemical disappears over a year.

  Deze chemische stof verdwijnt binnen een jaar.

 • discovered = ontdekt
 • Researchers discovered a chemical called NGF.

  Onderzoekers hebben een chemische stof ontdekt die NGF heet.

 • fades over a year = verflauwt in een jaar
 • NGF fades over a year.

  NGF verflauwt in een jaar.

 • more secure = zekerder
 • After a year people become more secure in a relationship.

  Na een jaar worden mensen zekerder van hun relatie.

 • recently = kortgeleden
 • The volunteers had recently fallen in love.

  De vrijwilligers waren kortgeleden verliefd geworden.

 • steady relationship = vaste relatie
 • Some volunteers were in a steady relationship.

  Sommige vrijwilligers hadden een vaste relatie.

 • sweaty palms = klamme handen
 • NGF causes sweaty palms.

  NGF veroorzaakt klamme handen.

 • butterflies in your stomach = vlinders in je buik
 • It also causes butterflies in your stomach.

  Het veroorzaakt ook vlinders in je buik.

 • candlelit dinners = etentjes bij kaarslicht
 • It makes people like candlelit dinners.

  Het zorgt ervoor dat mensen etentjes bij kaarslicht leuk vinden.