Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • celebrated = gevierd
 • Valentine's Day is celebrated across the world.

  Valentijnsdag wordt in de hele wereld gevierd.

 • messages = boodschappen
 • They send Valentine's cards with romantic messages.

  Ze sturen Valentijnskaarten met romantische boodschappen.

 • unsigned = niet te ondertekenen
 • It is common to leave the card unsigned.

  Het is de gewoonte de kaart niet te ondertekenen.

 • encouraged = aangemoedigd
 • People are even encouraged to send Valentine's cards to their family members.

  Mensen worden zelfs aangemoedigd om Valentijnskaarten naar hun familieleden te sturen.

 • shrouded = gehuld
 • The history of Valentine's Day is shrouded in mystery.

  De geschiedenis van Valentijnsdag is gehuld in mysterie.

 • vestiges = overblijfselen
 • It contains vestiges of both Christian and ancient Roman tradition.

  Het bevat overblijfselen van zowel Christelijke en oude Romeinse tradities.

 • contends = beweert
 • One legend contends that Valentine was a priest in Rome.

  Een legende beweert dat Valentijn een priester in Rome was.

 • outlawed = verbood bij de wet
 • Claudius II outlawed marriage for young men.

  Claudius II verbood bij de wet het huwelijk voor jonge mannen .

 • attempting = probeerde
 • Valentine may have been killed for attempting to help Christians.

  Valentijn zou gedood kunnen zijn omdat hij probeerde Christenen te helpen.

 • murky = troebel
 • The truth behind the Valentine legends is murky.

  De waarheid achter de Valentijn legendes is troebel.

 • commemorates = gedenkt
 • Maybe Valentine's Day commemorates the anniversary of Valentine's death.

  Misschien gedenkt Valentijnsdag de verjaring van Valentijn's dood.

 • fertility festival = vruchtbaarheidsfestival
 • Lupercalia was a fertility festival.

  Lupercalia was een vruchtbaarheidsfestival.

 • dedicated to = gewijd aan
 • It was dedicated to the Roman god of agriculture.

  Het was gewijd aan de Romeinse god van de landbouw.

 • sacred cave = heilige grot
 • Roman priests gathered at a sacred cave.

  Romeinse priesters verzamelden zich in een heilige grot.

 • sacrificed = offerden
 • They sacrificed a goat.

  Ze offerden een geit.

 • bachelors = vrijgezellen
 • The bachelors each choose a name.

  De vrijgezellen kozen elk een naam.

 • paired = gekoppeld
 • They were paired with this chosen woman.

  Ze werden gekoppeld aan de uitgekozen vrouw.