Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • my bf = mijn vriend
 • my bf boyfriend

  mijn vriendje

 • so to pass time = dus om de tijd door te brengen
 • now I have fallen for him = nu ben ik op hem gevallen
 • he seems jealous = hij lijkt jaloers
 • He does not like it when his girlfriend talkes to another boy, he seems jealous.

  Hij vindt het niet leuk als zijn vriendin met een andere jongen praat, hij lijkt jaloers.

 • (to) break up = het uitmaken
 • reading comprehension = leesvaardigheid / tekstbegrip
 • When you learn more English words, your reading comprehension will increase.

  Als je meer Engelse woorden leert, zal je leesvaardigheid / tekstbegrip toenemen.

 • by implying = door te suggereren
 • by implying he was going to bed, he meant he was tired.

  door te suggereren dat hij naar bed ging, bedoelde hij dat hij moe was.

 • upset = van streek
 • the most goofy reason = de stomste reden
 • That is the most goofy reason to do something, I ever heard!

  Dat is de stomste reden om iets te doen, die ik ooit gehoord heb!

 • your reply = je antwoord
 • The interviewer waited patiently for your reply.

  De interviewer wachtte geduldig op je antwoord.

 • very dumb = erg stom
 • That guy is not smart, he is very dumb.

  Die man is niet slim, hij is erg stom.

 • neglected to mention = vergeten te noemen
 • In his speech he neglected to mention her contribution to the project.

  In zijn speech was hij haar bijdrage aan het project vergeten te noemen.

 • I'm bored = verveel ik me
 • When I have nothing to do, I'm bored.

  Als ik niets te doen heb, verveel ik me.

 • therfore = daarom
 • spend time together = tijd samen doorbrengen
 • They needed to spend time together, to get to know each other.

  Ze moesten eerst tijd samen doorbrengen om elkaar te leren kennen.

 • blunt advice = lomp advies
 • He gave her blunt advice about her future, so she did not listen to him.

  Hij gaf haar lomp advies over haar toekomst, daarom luisterde ze niet naar hem.