Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • aficionado = liefhebber
 • I am a book aficionado, I read a lot.

  Ik ben een boeken liefhebber. Ik lees heel veel.

 • the socket = het contact
 • To charge your phone you put the charger in the socket.

  Om je telefoon op te laden stop je de lader in het contact.

 • relationship = relatie
 • They fell in love and started a relationship.

  Ze werden verliefd en kregen een relatie.

 • offence = aanstoot
 • He caused offence by acting that way.

  Hij veroorzaakte aanstoot door zich zo te gedragen.

 • to treat = behandelen
 • This illness is very easy to treat.

  Deze ziekte is heel makkelijk te behandelen.

 • face = tegenover
 • We stood (to) face to face when we talked

  We stonden tegenover (staan) elkaar terwijl we praatten.

 • at the conclusion of = aan het slot van
 • at the conclusion of his speech, everyone applauded.

  aan het slot van zijn speech applaudisseerde iedereen.

 • tilt = schuin houden
 • Don't (to) tilt your cup, you don't want to get hot tea on your lap.

  Niet je mok schuin houden, je wilt geen hete thee op je schoot.

 • to establish airlock = een luchtdichte verbinding tot stand brengen
 • They had to establish airlock before entering the space shuttle.

  Ze moesten een luchtdichte verbinding tot stand brengen voor ze het ruimtevaartuig konden betreden.

 • eel = paling
 • That long, slippery, edible fish is called an eel.

  Die lange, glibberige, eetbare vis heet een paling.

 • tapeworm = lintworm
 • She got a tapeworm from drinking that bacteria filled water.

  Ze kreeg een lintworm van dat water vol bacteriën.

 • to slither = glibberen
 • A snail has to slither his way through the garden.

  Een slak moet zijn weg door de tuin glibberen.

 • to gag = kokhalzen
 • He had to gag at the sight of blood.

  Hij moest kokhalzen bij het aanzicht van bloed.

 • disadvantage = nadeel
 • If you don't act kindly to people, it can work to your disadvantage.

  Als je niet aardig doet tegen mensen, kan het in je nadeel werken.

 • interlocutor = gesprekspartner
 • A interlocutoris someone who is involved in a conversation.

  Een gesprekspartner is iemand die betrokken is bij een gesprek.

 • turn out = blijken
 • My fears turn out to be groundless.

  Mijn angsten blijken ongegrond te zijn.

 • aware = bewust
 • gangly = slungelig
 • He used to be so gangly, he knocked everything over.

  Hij was zo slungelig(e), hij stootte alles omver.

 • to clasp = klampen
 • vastklampen

 • to stand out = eruit springen
 • unsuspecting = nietsvermoedend
 • He was not aware of the presence of danger, he was unsuspecting.

  Hij was zich niet bewust van de aanwezigheid van gevaar, hij was nietsvermoedend(e).

 • self-conscious = verlegen
 • He got self-conscious while speaking in public, he was not used to it.

  Hij werd verlegen toen hij in het openbaar moest spreken, hij was dit niet gewend.

 • to indulge someone = iemand zijn of haar gang laat gaan
 • It takes a lot of trust to indulge someone.

  Vertrouwen is belangrijk als je iemand zijn of haar gang laat gaan.

 • turn-off = afknapper
 • When he turned out not to be that handsome in real life, it was a turn-off for her.

  Toen hij in het echt niet zo knap bleek, was dat een afknapper voor haar.

 • sly = stiekem(e)
 • established = tot stand gebracht
 • a modicum = een greintje
 • He had a modicum respect for her, that is not very much.

  Hij had maar een greintje respect voor haar, dat is niet erg veel.

 • favour = gunst
 • I'd like to ask a favour of you.

  Ik zou je graag een gunst willen vragen.