Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • myriad = hoog getal
 • Hundred is a myriad.

  Honderd is een hoog getal.

 • considerable = aanzienlijk
 • He noticed my different hairdye, it was considerable.

  Mijn nieuwe haarkleur viel hem op, het was aanzienlijk.

 • to guide = leiden / de weg wijzen
 • Jim is holding the map, he is the one to guide us.

  Jim is degene die de kaart vast heeft, hij moet ons leiden / de weg wijzen.

 • the behavioural tendency = de neiging gedrag te vertonen
 • He has the behavioural tendency to act out. (BrE)

  Hij heeft de neiging gedrag te vertonen dat niet gepast is. (BrE)

 • physical = lichamelijke
 • He fell for her physical appearance, not because she is friendly.

  Hij viel op haar lichamelijke uiterlijk, niet omdat ze aardig is.

 • feature = eigenschap
 • A feature is a mark by which something is known.

  Een eigenschap is een kenmerk waardoor iets bekend is.

 • reproduce = zich voortplanten
 • When an human or an animal (to) reproduce, they get offspring.

  Als een mens of een dier zich voortplanten, dan krijgen ze nakomelingen.

 • desirable = wenselijk
 • In public you need to behave yourself, that is desirable.

  In het openbaar moet je je gedragen, dat is wenselijk.

 • nimble = snel, lichtvoetig
 • He scarred me very easily, I did not hear him comming, he is very nimble.

  Hij kon me heel makkelijk laten schrikken, ik hoorde hem niet komen, hij is heel snel, lichtvoetig.

 • approach = benadering
 • Maybe if you ask nicely he will listen, you should try a different approach.

  Misschien als je het aardig vraagt wil hij luisteren, je zou een andere benadering moeten proberen.

 • to dictate = gebieden
 • He bosses her around all day, he is trying to dictate her.

  Hij speelt altijd de baas over haar, hij probeert haar te gebieden.

 • fertility is time-limited = vruchtbaarheid is van beperkte duur
 • Their fertility is time-limited, they only have a short time to reproduce.

  Hun vruchtbaarheid is van beperkte duur, ze hebben slechts een korte tijd om zich voort te planten.

 • hence = en daardoor
 • You ate too much, hence you have a stomachache.

  Je hebt teveel gegeten, en daardoor heb je buikpijn.

 • fertile = vruchtbaar
 • To reproduce, you need to be fertile.

  Als je wilt voortplanten, moet je vruchtbaar zijn.

 • status parameter = de indicator van (hoge maatschappelijke) status
 • Money can be a status parameter.

  Geld kan de indicator van (hoge maatschappelijke) status zijn.

 • argue = betogen / beargumenteren
 • To get everyone on her side, she had to argue.

  Om iedereen op haar kant te krijgen, moest ze betogen / beargumenteren.

 • according to = volgens
 • We are playing according to the rules.

  We spelen het volgens de regels.

 • partner = partner
 • They moved in together after getting married, he was her partner.

  Ze gingen samenwonen nadat ze getrouwd waren, hij was haar partner.

 • to occupy = innemen
 • Her clothes took up so much space, she had to occupy the whole wardrobe.

  Haar kleren namen zoveel ruimte in, ze moest de hele kast innemen.

 • preference = de voorkeur
 • She had a preference for pancakes over soup.

  Ze had de voorkeur voor pannenkoeken boven soep.

 • shift = verschuiven
 • She (to) shifted the blame on me.

  Ze wist de schuld op mij te verschuiven.

 • to gain = verwerven
 • He had to gain experience to succeed at his new job.

  Hij moest ervaring verwerven om te slagen op zijn nieuwe werk.

 • stamina = uithoudingsvermogen
 • Long distance runners require plenty of stamina.

  Lange afstandsrenners hebben veel uithoudingsvermogen nodig.