Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • shroud = hullen
 • The murder was never solved, it was shrouded in mystery.

  De moord was nooit opgelost, het was hullen in mysterie.

 • vestige = overblijfsel
 • The ruins of that old castle is a vestige of the Middle Ages.

  De ruïnes van het oude kasteel is een overblijfsel van de middeleeuwen.

 • recognize = erkennen
 • Many countries were unwilling to recognize the new republic.

  Veel landen wilden de nieuwe republiek niet erkennen.

 • to be martyred = tot martelaar verklaard
 • In the Catholic Church some where to be martyred.

  In de Katholieke Kerk werden sommige tot martelaar verklaard.

 • to contend = beweren
 • To put forward an opinion is to contend something.

  Een mening laten horen is (iets) beweren.

 • to outlaw = bij wet te verbieden
 • They voted to outlaw guns.

  Ze stemden om vuurwapens bij wet te verbieden

 • to attempt = proberen
 • Before you succeed, you need to attempt something.

  Voor je succes wilt, moet je (iets) proberen.

 • according to = volgens
 • We are playing according to the rules.

  We spelen het volgens de regels.

 • an imprisoned Valentine = een Valentijn die gevangen zat
 • murky = troebel
 • Applejuice that is not filtered, is called murky.

  Appelsap dat niet gefilterd is, wordt troebel genoemd.

 • to emphasize = de nadruk leggen op
 • To put his opinion forward, he had to emphasize his view on the subject.

  Om zijn mening te laten horen, moest hij de nadruk leggen op zijn denkbeeld over het onderwerp.

 • to commemorate = herdenken
 • to commemorate is to celebrate the passing of a loved one.

  herdenken is iets opdragen aan een overleden dierbare.

 • pagan = heiden
 • A person who does not belong to any of the major world religions is a pagan.

  Een persoon die niet toebehoort tot een van de grote religies is een heiden.

 • the fertility festival = het vruchtbaarheidsfestival
 • the fertility festival is a festival to celebrate the fertility.

  het vruchtbaarheidsfestival is een festival om de vruchtbaarheid te vieren.

 • dedicated = opgedragen aan
 • She inspired him to write his book, so he dedicated it to her.

  Zij inspireerde hem om het boek te schrijven, daarom heeft hij opgedragen aan haar.

 • the agriculture = de landbouw
 • The hot summer is worrying the farmer, he is concerned about the agriculture.

  De hete zomer is zorgelijk voor de boer, hij maakt zich zorgen om de landbouw.

 • the founder = de oprichter
 • the founder of Apple is Steve Jobs.

  de oprichter van Apple is Steve Jobs.

 • gather = verzamelen
 • Will everyone please (to) gather round?

  Wil iedereen (zich) verzamelen?

 • sacred cave = heilige grot
 • In ancient history this was a sacred cave.

  In de klassieke geschiedenis was dit een heilige grot.

 • to sacrifice = offeren
 • To please the Gods, they had to sacrifice a goat.

  Om de Goden gunstig te stemmen, moesten ze een geit offeren.

 • the purification = zuivering
 • Before reaching your tap,water goes through the purification system.

  Voor water uit je kraan komt, gaat het door het zuivering systeem.

 • to slap = een klap geven
 • He was so angry, he wanted to slap him.

  Hij was zo boos, hij wilde hem een klap geven.

 • the crop = het gewas
 • The farmer was afraid the rain would destroy the crops.

  De boer was bang dat de regen het gewas zou verwoesten.

 • the vase = de vaas
 • You can put the flowers in the vase.

  Je kan de bloemen in de vaas doen.

 • bachelor = vrijgezel
 • An unmarried man is called a bachelor.

  Een ongehuwde man heet een (mannelijke) vrijgezel.

 • to pair = koppelen
 • They are so sweet together, they tried to pair them.

  Ze zijn zo lief samen, ze probeerden hen te koppelen.