Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • my bff = mijn beste vriend
 • We always hang out together, she is my bff.

  We hangen altijd samen, zij is mijn beste vriend.

 • so to pass time = om de tijd door te brengen
 • We decided to do something, so to pass time.

  We besloten wat te gaan doen, om de tijd door te brengen.

 • now I have fallen for him = nu ben ik verliefd geworden op hem
 • He looks much better after cutting his hair, and now I have fallen for him.

  Hij ziet er veel beter uit nu hij zijn haar heeft geknipt, nu ben ik verliefd geworden op hem.

 • he seems jealous = hij lijkt jaloers
 • He does not like it when his girlfriend talkes to another boy, he seems jealous.

  Hij vindt het niet leuk als zijn vriendin met een andere jongen praat, hij lijkt jaloers.

 • to break up = uitmaken
 • After he cheated on her, she decided to break up with him.

  Nadat hij was vreemd gegaan, besloot ze de relatie te uitmaken.

 • reading comprehension = leesvaardigheid / tekstbegrip
 • When you learn more English words, your reading comprehension will increase.

  Als je meer Engelse woorden leert, zal je leesvaardigheid / tekstbegrip toenemen.

 • by implying = door te suggereren
 • by implying he was going to bed, he meant he was tired.

  door te suggereren dat hij naar bed ging, bedoelde hij dat hij moe was.

 • upset = verdrietig
 • He was so upset, he started to cry.

  Hij was zo verdrietig, hij begon te huilen.

 • the most goofy reason = de stomste reden
 • That is the most goofy reason to do something, I ever heard!

  Dat is de stomste reden om iets te doen, die ik ooit gehoord heb!

 • your reply = je antwoord
 • The interviewer waited patiently for your reply.

  De interviewer wachtte geduldig op je antwoord.

 • very dumb = erg stom
 • That guy is not smart, he is very dumb.

  Die man is niet slim, hij is erg stom.

 • neglected to mention = vergeten te noemen
 • In his speech he neglected to mention her contribution to the project.

  In zijn speech was hij haar bijdrage aan het project vergeten te noemen.

 • I'm bored = verveel ik me
 • When I have nothing to do, I'm bored.

  Als ik niets te doen heb, verveel ik me.

 • therefore = daarom
 • It is raining and I forgot my jacket, therefore I got wet.

  Het regende en ik was mijn jas vergeten, daarom werd ik nat.

 • spend time together = tijd samen doorbrengen
 • They needed to spend time together, to get to know each other.

  Ze moesten eerst tijd samen doorbrengen om elkaar te leren kennen.

 • blunt advice = lomp advies
 • He gave her blunt advice about her future, so she did not listen to him.

  Hij gaf haar lomp advies over haar toekomst, daarom luisterde ze niet naar hem.

 • to relegate = degraderen
 • If they don not win the next match, they will have to relegate.

  Als ze aankomende wedstrijd niet winnen, zullen ze moeten degraderen.