Wozzol

Controleer altijd of een woordenlijst correct is voordat je hem gaat leren.

 • Engels Nederlands
 • victims = slachtoffer
 • Some people are victims of crime more than once.

  Sommige mensen zijn meerdere keren het slachtoffer van misdaad.

 • burgled = ingebroken
 • Ruth had her house burgled eight times.

  In Ruth's huis is acht keer ingebroken.

 • burglars = inbrekers
 • It was as if the burglars were waiting for us.

  Het leek wel alsof de inbrekers ons opwachtten.

 • break­-in = inbraak
 • We're just waiting for the next break­-in.

  We wachten op de volgende inbraak.

 • burglary = inbraak
 • We bought a new television after the first burglary.

  Na de eerste inbraak hebben we een nieuwe televisie gekocht.

 • Nothing valuable = niets waardevols
 • Nothing valuable was stolen.

  Er is niets waardevols gestolen.

 • damage = schade
 • They do a lot of damage when they break in.

  Ze veroorzaken veel schade als ze inbreken.

 • insurance company = verzekeringsmaatschappij
 • The insurance company advised to put in a burglar alarm.

  De verzekeringsmaatschappij heeft geadviseerd om een inbraakalarm te installeren.

 • tranquil suburb = rustige buitenwijk
 • Clearing is a tranquil suburb of Chicago.

  Clearing is een rustige buitenwijk van Chicago.

 • residents = bewoners
 • The residents noticed armed teenagers.

  De bewoners zagen gewapende jongeren.

 • graffiti messages on storefronts = graffititeksten op winkelpuien
 • Then came a series of burglaries and graffiti messages on storefronts.

  Toen kwamen er een serie inbraken en graffititeksten op winkelpuien.

 • local gang = plaatselijke bende
 • The crimes were commited by a local gang.

  De misdaden werden gepleegd door een plaatselijke bende.

 • tried in court as adults = als volwassene berecht worden
 • Youths can be tried in court as adults.

  Jongeren kunnen als volwassene berecht worden.

 • behaviour = gedrag
 • Parents can be punished for their children's behaviour.

  Ouders kunnen gestrafd worden voor het gedrag van hun kinderen.

 • have imposed curfews = hebben uitgaansverboden opgelegd
 • They have imposed curfews to reduce juvenile violence.

  Ze hebben uitgaansverboden opgelegd om het geweld van jongeren tegen te gaan.

 • Over the past decade = De afgelopen tien jaar
 • Over the past decade, there has been……

  De afgelopen tien jaar is er een….

 • decline in = afname van
 • …….a decline in adult murders in the US.

  afname van moorden door volwassenen in Amerika geweest.

 • young offenders = jonge criminelen
 • Not all young offenders are sent to prison.

  Niet alle jonge criminelen worden naar de gevangenis gestuurd.

 • prisons for young people = jeugdgevangenissen
 • Some of them are sent to prisons for young people.

  Sommigen worden naar jeugdgevangenissen gestuurd.

 • protective attitude = beschermende houding
 • They have a protective attitude towards young criminals.

  Ze hebben een beschermende houding naar jonge criminelen.